Twój sukces zależy od tego, czy będziesz umiał zarządzać najbardziej złożonym ze wszystkich systemów — ludźmi. Wkrótce przekonasz się, że to jest bardziej sztuka niż nauka, a satysfakcja, która z tego płynie, jest nieporównywalna z niczym innym.

„Skuteczne zarządzanie Twoim zespołem”

Jak zbudować i utrzymać zgrany zespół?

Praktyczny 2-dniowy warsztat z zakresu poznania pracy zespołowej i rozwoju kompetencji lidera

Cel szkolenia: Zaznajomienie z tematyką funkcjonowania i usprawnienia współpracy zespołu, rozwój kompetencji przywódczych

Do kogo skierowany?

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy
 • Właściciele firm

Metodyka: Szkolenia odbywają się głownie w formie warsztatowej: 70% czasu – część warsztatowa – ćwiczenia aktywizujące uczestników, 30% czasu – część wykładowa – prezentacja treści teoretycznych. Metody pracy: wykład interaktywny, dyskusja, gry zespołowe, praca w parach i małych grupach

Proponowany program warsztatu:

Dzień I

Wprowadzenie do pracy zespołowej

 1. Definicja efektywnego zespołu
 2. Fazy rozwoju zespołu
 3. Model 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 4. Style komunikacji członków zespołu a role zespołowe
 5. Zasady pracy zespołu

 

Dzień II

Przewodzenie zespołowi

 1. Podstawowe elementy przywództwa:
 • Lider i jego rola
 • Budowanie autorytetu lidera wśród podwładnych
 • Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu
 1. Kluczowe interwencje komunikacyjne w pracy lidera:
 • Instruktaż
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Wspieranie
 1. Jak prowadzić konstruktywne rozmowy o problemach?
 • Budowanie asertywnej postawy w stosunku do zespołu
 • Udzielanie konstruktywnej krytyki – Model FUKO
 • Prowadzenie trudnych rozmów zorientowanych na rozwiązanie problemu
 1. Podsumowanie warsztatu i wytyczenie celów do dalszego rozwoju

Korzyści udziału w warsztacie:

 • Poznanie zasad funkcjonowania zespołu
 • Uświadomienie sobie najczęstszych dysfunkcji w pracy zespołowej i metod ich przezwyciężania
 • Kształtowanie pozycji lidera poprzez rozwój najważniejszych kompetencji
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych pod kątem wywierania wpływu na podwładnych
 • Zbudowanie zaufania w zespole

Prowadzący: Agnieszka Szponar

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Ukończyła Szkołę Trenerów „Heuresis” w Krakowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Coach i Mentor Biznesu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, właściciel Flow Coaching. Od ponad 6 lat pracuje z ludźmi zarówno indywidualnie i jak i grupowo podczas interaktywnych warsztatów. Pracuje z menedżerami, freelancerami, a także ekspertami z różnych dziedzin. Specjalizuje się w obszarze komunikacji i rozwoju kompetencji przywódczych a także w pracy zespołowej. Obecnie wspiera dużą organizację we wdrażaniu turkusowego sposobu zarządzania bazującego przede wszystkim na zaufaniu oraz efektywnej pracy samoorganizujących się zespołów.

Szczegóły najbliższego szkolenia:

Termin: 15-16.02.2018

Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Budynek C, sala 2.15

Cena za 2-dniowy warsztat (16 godz.) : 990 PLN + 23% VAT

* W cenie udział w szkoleniu, materiały, certyfikaty, catering w trakcie szkolenia.

Rabaty: 15% dla stałych klientów i firm z GPNT oraz dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej firmy