„Kluczowe aspekty efektywnej pracy zespołowej”

Praktyczny 2-dniowy warsztat z  budowania zespołu i zacieśniania współpracy w zespole

W naszej kulturze praca zespołowa to prawdziwe wyzwanie, w szkołach koncentrujemy się głownie na pracy indywidualnej i nie zawsze zdrowej rywalizacji, natomiast praca zespołowa schodzi na dalszy plan. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z części własnego ego dla dobra zespołu? Jak zbudować zaufanie i atmosferę sprzyjającą otwartości i odważnej dyskusji w zespole? Jak sprawić żeby członkowie byli zaangażowani i brali odpowiedzialność nie tylko za własne zadania ale dbali też o globalne wyniki całego zespołu? Jak usprawnić przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu?

Cel szkolenia: Zaznajomienie z tematyką funkcjonowania zespołu, poznanie kluczowych praktyk wzmacniających współpracę w zespole oraz przezwyciężanie pojawiających się dysfunkcji

Do kogo skierowany?

 • Liderów zespołów
 • Kierowników
 • Przedsiębiorców
 • dla wszystkich, którzy ściśle współpracują z w ramach zespołów z innymi ludźmi

Metodyka: Szkolenia odbywają się głownie w formie warsztatowej: 70% czasu – część warsztatowa – ćwiczenia aktywizujące uczestników, 30% czasu – część wykładowa – prezentacja treści teoretycznych.

Program warsztatu:

Dzień I

 1. Zamiana grupy w zespół
 2. Fazy rozwoju zespołu
 3. Model 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 4. Style komunikacji a role zespołowe

 

Dzień II

 1. Zasady pracy zespołu
 2. Rozwiązywanie problemów w ramach zespołu
 3. Komunikacja sprzyjająca budowaniu porozumienia
 4. Sztuka dawania informacji zwrotnej w ramach zespołu

Korzyści udziału w warsztacie:

 

Termin: 4-5.12.2017, w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Cena: 950 zł + 23% VAT od osoby

*podana cena jest ceną netto dla firm i instytucji. W cenie przerwy kawowe, lunch, materiały i certyfikaty.

Przy zgłoszeniu dwóch osób z firmy – trzecia osoba gratis!

Uczestnicy poprzednich szkoleń oraz firmy z GPNT 10% zniżki

Na Państwa zgłoszenia czekam do 24.11.2017

Cena szkolenia zamkniętego dla konkretnego zespołu 3800 zł pln +VAT 23% za 2 dni szkolenia (6-14 osób) lub wersja 1-dniowa za 2000 zł pln + VAT 23%