Zastanawiałeś się kiedyś, jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami albo, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z wielkim trudem radzą sobie w życiu? Jak ma się więc sukces do intelektu? Najnowsze badania pokazują, że sukces życiowy zależy w głównym stopniu od stopnia samoświadomości, umiejętności kontrolowania swoich emocji, zapału, wytrwałości w dążeniu do celu, a także od zdolności do empatii i umiejętności zachować społecznych. Inteligencja emocjonalna, bo o niej właśnie mowa, odnosi się do rozpoznawania własnych uczuć i uczuć innych, do zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi jak i osób, z którymi łącza nas jakieś więzi. Kompetencje związane z rozwojem Inteligencji emocjonalnej, są odmienne są od tych wynikających z inteligencji intelektualnej, natomiast kompleksowo je uzupełniające. Okazuje się, że inteligencja emocjonalna ma ogromne znaczenie dla życiowego sukcesu, ponieważ aż w 75 % wpływa na jego prawdopodobieństwo, przy czym sama wiedza i intelekt tylko w 15 %.

Na Inteligencję emocjonalną składa się pięć podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych:

 • Samoświadomość
 • Samoregulacja emocjonalna
 • Motywacja do realizacji celów
 • Empatia
 • Umiejętności społeczne

Najważniejsze korzyści wynikające z rozwoju Inteligencji Emocjonalnej:

 • Lepsze komunikacja i relacje z innymi
 • Większa zdolność do empatii
 • Szczere zachowanie
 • Szacunek ze strony innych
 • Lepsza perspektywa kariery
 • Pewność w zarządzaniu zmianami
 • Optymizm i poczucie pewności siebie
 • Mniejszy poziom stresu
 • Większa kreatywność
 • Umiejętność nauki na własnych błędach

Istnieje wiele możliwości rozwoju Inteligencji Emocjonalnej, a jednym z najbardziej skutecznych narzędzi jest rozwój osobisty poprzez coaching.