Delegowanie i motywowanie poprzez coaching

2-dniowe szkolenie dla kadry kierowniczej prowadzone aktywizacyjną metodą warsztatową. Celem szkolenia jest wprowadzenie podstaw coachingu jako głównego narzędzia do zarządzania zespołem w pracy menedżera z koncentracją na delegowaniu obowiązków oraz motywowaniem […]

2-dniowe szkolenie dla kadry menedżerskiej prowadzone aktywizacyjną metodą warsztatową. Celem szkolenia jest wprowadzenie coachingu jako głównego narzędzia do zarządzania zespołem w pracy menedżera z koncentracją na delegowaniu obowiązków oraz motywowaniem podczas wykonywania codziennej pracy. Korzyści z uczestnictwa to przede wszystkim praca nad postawą i umiejętnościami związanymi z pełnieniem funkcji menedżera- wspierającego i rozwijającego swój zespół coacha. Sukces menedżera to przede wszystkim sukces jego zespołu, dlatego tak ważne jest jak zarządza dostępnymi mu zasobami ludzkimi. Kluczową kwestią jest świadomość tego, co się dzieje z jego ludźmi i projektami, bez konieczności ciągłego przypominania o tym, co ma być zrobione, a także wzbudzanie kreatywności, zaangażowania, samodzielności i odpowiedzialności, po to, aby mieć pracowników wzrastających razem z firmą. Coaching stosowany w zarządzaniu jest więc najlepszą opcją, która gwarantuje osiągnięcie założonych celów poprzez zmaksymalizowanie efektywności wynikającej z zaangażowania całego zespołu . Uczestnik podczas szkolenie uczy się myślenia pytaniami, korzystania z zasobów swoich podwładnych, zorientowania na rozwiązania, partnerstwa w relacjach w pracy. Szkolenie umożliwia prowadzenie podstawowych rozmów coachingowych z pracownikami i jest nastawione na rozwój kompetencji miękkich.

Cel szkolenia: Rozwój menedżera w kierunku wiedzy, umiejętności i postawy coacha w celu nabycia podstawowych narzędzi coachingowych stosowanych do delegowania obowiązków i motywowania pracowników

Metodyka: Szkolenia odbywają się głownie w formie warsztatowej: 70% czasu – część warsztatowa – ćwiczenia aktywizujące uczestników, 30% czasu – część wykładowa – prezentacja treści teoretycznych.

 

Dla kogo to szkolenie?

 • Menedżerów
 • Kierowników
 • Właścicieli firm
 • oraz dla wszystkich, którzy zarządzają potencjałem ludzkim

Program 2-dniowego szkolenia:

 • Czym jest coaching? Kim jest coach?
 • Tradycyjny styl zarządzania, a styl coachingowy
 • Atrybuty i rola menedżera coacha
 • Idea myślenia pytaniami
 • Proces coachingu – etapy
 • Typy interwencji coacha
 • Podstawowe umiejętności coacha
 • Informacja zwrotna
 • Konstruktywna krytyka
 • Ocena postępów w procesie coachingu
 • Zagrożenia i wyzwania oraz praktyczne wskazówki w stosowaniu coachingu

Korzyści udziału w warsztacie:

 • Dzięki warsztatowi uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
  Czym jest coaching i dlaczego jest taki modny?
 • Co zyskam ucząc się coachingu?
 • W czym pomoże mi postawa menedżera w roli coacha?
 • Jak mogę lepiej sobie radzić z codziennymi zadaniami?
 • Jak skuteczniej rozmawiać z ludźmi?
 • Jak uczynić pracowników współodpowiedzialnych za wspólny sukces firmy?
 • Jak delegować zadania i jednocześnie mieć kontrolę nad tym co się dzieje?
 • Jak motywować i inspirować swoich ludzi do pracy?

Poznaj sposób komunikacji zorientowany na wyniki, naucz się konstruktywnie rozwiązywać problemy tak, aby zmieniać je w inspirujące zespół wyzwania. Wykształć w sobie wspierająca postawę opartą o zasady partnerstwa, wzajemnego szacunku, doceniania i zaufania, a dzięki temu zostaniesz inspirującym liderem. Ludzie to niesamowity potencjał, który Ty możesz uwolnić za pomocą kilku prostych narzędzi.

 

Termin: do ustalenia

Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Cena: 870 zł*

*podana cena jest ceną netto dla firm i instytucji, w cenie przerwy kawowe, lunch, materiały i certyfikaty oraz  1 indywidualna sesja coachingowa celem wdrożenia (90 minut)

Kontakt