Coaching menedżerski – Znajdź swój flow w biznesie!

 Korzyści:

 • wsparcie w codziennych sytuacjach biznesowych
 • rozwój inteligencji emocjonalnej
 • wzrost efektywności własnej
 • lepsze zarządzanie sobą w czasie
 • lepsze dysponowanie swoją życiową energią
 • wsparcie motywacyjne w działaniu
 • osiąganie wyższych wyników przy mniejszym nakładzie energii
 • rozwój skutecznej komunikacji z innymi
 • inspirowanie zespołu do działania
 • wsparcie w delegowaniu obowiązków
 • wzrost pewności siebie, asertywności i stawiania innym granic
 • szersza perspektywa biznesowa
 • pomoc w podejmowaniu trudnych decyzji
 • rozwiniecie skrzydeł w karierze
 • wsparcie w sprzedaży
 • uzyskanie balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym

 

Dla kogo?

 • dla menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • dla właścicieli firm
 • dla koordynatorów zespołów

Sesje coachingu trwają około 90 minut i odbywają się w odstępach co 2-3 tygodnie. Podczas sesji to Ty decydujesz o tym, jaki dylemat poruszysz, zwykle przychodzisz do mnie z problemem, po to, żeby wyjść z inspirującym wyzwaniem. Ważne jest to, aby każde spotkanie było kolejną stacją przybliżającą cię do miejsca, w którym chcesz się znaleźć.

 

Kontakt