Coaching kariery/zawodowy – Znajdź swój zawodowy flow!

 Korzyści:

 • zdiagnozowanie talentów i mocnych stron oraz zawodowych predyspozycji
 • zwiększenie pewności siebie na rynku pracy
 • znalezienie idealnego zajęcia w zgodzie z zainteresowaniami i swoimi wartościami
 • połączenie pasji z zarobkowaniem
 • znalezienie spełnienia w obecnej pracy
 • zminimalizowanie stresu związanego z obecną pracą lub ze zmianą pracy
 • wsparcie i motywacja w poszukiwaniu nowej pracy

 

Dla kogo?

 • dla osób aktywnych zawodowo chcących rozwijać swoją karierę
 • dla szukających swojej życiowej misji i spełnienia zawodowego
 • dla osób z objawami wypalenia zawodowego
 • dla osób bezrobotnych

Sesje coachingu trwają około 90 minut i odbywają się w odstępach co 2-3 tygodnie. Podczas sesji to Ty decydujesz o tym, jaki dylemat poruszysz, zwykle przychodzisz do mnie z problemem, po to, żeby wyjść z inspirującym wyzwaniem. Ważne jest to, aby każde spotkanie było kolejną stacją przybliżającą cię do miejsca, w którym chcesz się znaleźć.

 

Kontakt